Avsporingsindikator

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Sikkerhetsveiledning for jernbanetunneler, DNV 1993

Avsporingskontroll før partier med mange tunneler og før innganger til lange tunneler, anbefales for dobbeltsporede tunneler og tunneler med krysningssport. Avsporingsdeteksjon må selvfølgelig kombineres med stopp av motgående tog til det det er klargjort om motgående spors profil er berørt. For å minske risiko for feildeteksjon bør de to detektorene dubleres slik at begge må indikere avsporing før tiltak iverksettes.

Ved avsporing av et persontog vil passasjerene i den avsporede vognen ganske raskt kjenne at noe er galt og kunne gi beskjed til togfører. Alvorlige avsporinger med persontog er derfor ikke å forvente. For godstog er imidlertid bildet et annet. Avsporingsfrekvensen for godstog er relativt høy, og lokfører vil ha små muligheter til å oppdage en avsporet vogn på et tidlig tidspunkt. De avsporinger som særlig vil kunne gi bidra til personrisikoen er derfor avsporede tog i dobbeltsporede tunneler eller tunneler med krysningsspor, hvor det avsporede toget vil kunne slå borti persontoget.

Avsporingsindikatorer montert et stykke foran en tunnel vil kunne avsløre vogner som er sporet av slik at de ikke blir trukket inn i en tunnel hvor konsekvensene av en avsporing sannsynligvis vil bli verre enn på fri linje. Indikatorene må monteres så langt fra tunnelen at et helt godstog kan passere og rekke og stoppe før tunnelen. Dette betyr i størrelsesorden 2-3 km. En vogn i et passasjertog som sporer av så langt foran en tunnel vil med største sannsynlighet oppdages før tunnelen slik at toget kan stoppes før det kjører inn i tunnelen.

I beregningene er det antatt at avsporede godsvogner over en strekning på 5 km som ikke ville blitt oppdaget ellers, vil bli oppdaget med bruk av avsporingsindikatorer. Avsporingsindikatorene vil ikke ha noen effekt på avsporinger nære eller inne i tunnelen. Videre er det antatt at avsporede vogner dras med inn i tunnelen, kun vil bety fare for mennesker hvis det er veksler eller krysningsspor i tunnelen, og at avsporede vogner i så fall vil brekke ut i en alvorlig avsporing. Alle tunneler over 5 km antas utstyrt med veksler og krysningsspor, og sannsynligheten for at kortere tunneler har krysningsspor/veklser antas å synke lineært ned mot 0 for svært korte tunneler.

Avsporingskontroll før partier med mange tunneler eller før inngang til lange tunneler anbefales derfor for dobbeltsporede tunneler og tunneler med krysningsspor. Ved flere tunneler tett etter hverandre kan en avsporingskontroll gjelde for alle, ettersom godstog trenger lang tid på å stoppe, ofte lengre enn åpen linje mellom tunnelene.

TSI SRT

Kravet ble ikke vurdert i TSI SRT da avsporingsindikatorer ikke er anvendt i andre forvaltninger.

Kilder