Eldste sider

Hopp til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 206 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 206.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Valgfag Jernbaneteknikk HiO‏‎ (16. aug. 2011 kl. 10:22)
 2. Test yasa‏‎ (19. aug. 2011 kl. 07:42)
 3. Introduksjon og slik fungerer jernbanen‏‎ (20. aug. 2011 kl. 18:58)
 4. Spor/Underbygning/Forord‏‎ (22. aug. 2011 kl. 09:10)
 5. Tunnel/Forord‏‎ (30. aug. 2011 kl. 13:08)
 6. Underbygning/Drenering‏‎ (6. sep. 2011 kl. 11:20)
 7. Underbygning/Snø‏‎ (14. sep. 2011 kl. 05:06)
 8. Sporets komponenter/Sporveksler‏‎ (24. sep. 2011 kl. 13:10)
 9. NSI-63‏‎ (17. okt. 2011 kl. 07:38)
 10. Kapasitet‏‎ (1. des. 2011 kl. 11:21)
 11. Hjelpeverktøy for kontaktledningsanlegg‏‎ (31. jan. 2012 kl. 08:38)
 12. Håndbok i regelverksskriving-skal slettes‏‎ (22. mai 2012 kl. 06:37)
 13. Kriterier for valg av vann- og frostsikring‏‎ (1. jun. 2012 kl. 08:29)
 14. Kriterier for stabilitetssikring‏‎ (1. jun. 2012 kl. 08:49)
 15. Introduksjon til rammeverk for jernbanetunneler‏‎ (16. aug. 2012 kl. 11:55)
 16. Kriterier for valg av overbygning‏‎ (27. aug. 2012 kl. 06:51)
 17. Sporbygging‏‎ (18. sep. 2012 kl. 06:37)
 18. Kriterier for valg av tunnelkonsept‏‎ (30. sep. 2012 kl. 05:26)
 19. Vegetasjonskontroll/Vedlegg/Plantevernmidler‏‎ (3. okt. 2012 kl. 20:36)
 20. Tunnel/Vedlikehold av tunneler og fjellskjæringer‏‎ (27. nov. 2012 kl. 11:51)
 21. Lavspentanlegg‏‎ (28. nov. 2012 kl. 10:05)
 22. Slik fungerer jernbanen‏‎ (28. nov. 2012 kl. 12:52)
 23. Oversikt signalanlegg/NSB-94‏‎ (29. jan. 2013 kl. 22:03)
 24. Oversikt signalanlegg‏‎ (30. jan. 2013 kl. 08:04)
 25. Kriterier for valg av kontaktledning‏‎ (19. feb. 2013 kl. 12:57)
 26. Dimensjonerende laster‏‎ (19. feb. 2013 kl. 13:10)
 27. Godkjenner Teknisk regelverk‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:07)
 28. Kontrollør Teknisk regelverk‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:09)
 29. Fagansvarlig Teknisk regelverk‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:09)
 30. Medlem av godkjenningsrådet Teknisk regelverk‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:09)
 31. Administrator for tillatelser for bruk av rullende materiell‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:09)
 32. Utsteder av verifikasjonsrapport for rullende materiell‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:10)
 33. Sakkyndig leder signal‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:10)
 34. Sluttkontrollør signal F‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:10)
 35. Sluttkontrollør signal S‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:10)
 36. Kontrollør signal‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:11)
 37. Sikkerhetskontrollør signal‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:11)
 38. Sporvekselkontrollør‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:11)
 39. Sakkyndig driftsleder for Jernbaneverkets høyspenningsanlegg‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:11)
 40. Visuell kontrollør kontaktledningsanlegg (V-KL)‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:12)
 41. Leder for el-sikkerhet‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:12)
 42. Leder for kobling‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:12)
 43. Godkjenner av spor‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:12)
 44. Leder for nøytralisering‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:13)
 45. Skinnesveiser‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:13)
 46. Instruktør for kontrollvirksomhet signal‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:13)
 47. Administrasjon av kompetanse i kontrollvirksomhet signal‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:13)
 48. Roller‏‎ (4. jun. 2013 kl. 12:14)
 49. Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:27)
 50. Tunneler/Prosjektering og bygging/Profil‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:27)
 51. Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:28)
 52. Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldrift‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:28)
 53. Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:28)
 54. Tunneler/Prosjektering og bygging/Stabilitetssikring‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:28)
 55. Tunneler/Prosjektering og bygging/Vann- og frostsikring‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:28)
 56. Tunneler/Prosjektering og bygging/Underbygning‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:29)
 57. TBM: Kompetanse og krav‏‎ (7. jun. 2013 kl. 10:29)
 58. Kriterier for valg av tunneltverrsnitt‏‎ (24. jun. 2013 kl. 13:03)
 59. Kriterier for valg av tunnelkonstruksjoner‏‎ (24. jun. 2013 kl. 13:04)
 60. Kriterier for valg av drivemetode‏‎ (24. jun. 2013 kl. 13:06)
 61. Kriterier for valg av antall tunnelløp‏‎ (28. jun. 2013 kl. 12:08)
 62. Høringskommentarer‏‎ (4. jul. 2013 kl. 10:51)
 63. Bruer‏‎ (20. sep. 2013 kl. 08:06)
 64. Kriterier for valg av beredskapskonsept‏‎ (24. sep. 2013 kl. 11:43)
 65. NSB-77‏‎ (24. okt. 2013 kl. 12:19)
 66. Viltproblematikk‏‎ (18. nov. 2013 kl. 15:09)
 67. Vegetasjonskontroll‏‎ (18. nov. 2013 kl. 15:24)
 68. Veiledning for saksbehandling for jernbanetunneler‏‎ (6. mar. 2014 kl. 08:29)
 69. Signal/Utledning av tolerable farerater for spesifikke sikringsanlegg‏‎ (17. sep. 2014 kl. 11:42)
 70. Rammeverk for tunnel‏‎ (17. okt. 2014 kl. 08:48)
 71. Vannledninger/hydranter‏‎ (11. nov. 2014 kl. 09:39)
 72. Sprinkleranlegg‏‎ (11. nov. 2014 kl. 13:37)
 73. Avsporingsindikator‏‎ (24. nov. 2014 kl. 11:07)
 74. Sporets trasé/Krengetogstilpasning‏‎ (13. des. 2014 kl. 13:56)
 75. Samvirke mellom rullende materiell og spor‏‎ (6. jan. 2015 kl. 07:46)
 76. Sandkasse/Trine‏‎ (12. jan. 2015 kl. 13:40)
 77. Tunnel/Tunnelløsning‏‎ (12. jan. 2015 kl. 13:42)
 78. Dimensjoneringsmetoder‏‎ (13. jan. 2015 kl. 14:39)
 79. Hjelpeverktøy for banestrømforsyningen‏‎ (28. jan. 2015 kl. 10:49)
 80. Effektflyt‏‎ (28. jan. 2015 kl. 13:09)
 81. Impedans i jernbanenettet‏‎ (28. jan. 2015 kl. 13:39)
 82. Fjernstyring av banestrømforsyningen‏‎ (28. jan. 2015 kl. 15:52)
 83. Nødfrakobling‏‎ (29. jan. 2015 kl. 07:56)
 84. Togvarme‏‎ (2. feb. 2015 kl. 13:29)
 85. Støy i banestrømforsyningen‏‎ (2. feb. 2015 kl. 14:53)
 86. Koblingshus‏‎ (2. feb. 2015 kl. 14:56)
 87. Forsterkningstiltak av banestrømforsyningen‏‎ (2. feb. 2015 kl. 15:23)
 88. Sporvekselvarme‏‎ (3. feb. 2015 kl. 08:42)
 89. Sonegrensebrytere‏‎ (3. feb. 2015 kl. 13:04)
 90. Underbygning‏‎ (4. feb. 2015 kl. 08:06)
 91. Sandkasse/jcs‏‎ (11. feb. 2015 kl. 17:11)
 92. Sporet som system‏‎ (18. feb. 2015 kl. 12:41)
 93. Sporets sidemotstand‏‎ (19. feb. 2015 kl. 12:03)
 94. Bruer/Generelt‏‎ (19. feb. 2015 kl. 13:16)
 95. Bruer/Spesielle hensyn‏‎ (19. feb. 2015 kl. 13:46)
 96. Bruer/Inspeksjoner‏‎ (19. feb. 2015 kl. 14:11)
 97. Stasjonsplaner‏‎ (20. feb. 2015 kl. 11:30)
 98. Enkel innføring i boggikonstruksjon‏‎ (20. feb. 2015 kl. 12:21)
 99. Tunnel/Trykk- og sugkrefter‏‎ (24. feb. 2015 kl. 12:30)
 100. Skinnesveising‏‎ (24. feb. 2015 kl. 15:24)
 101. Produksjonsteknikk‏‎ (25. feb. 2015 kl. 12:50)
 102. Skinnesliping‏‎ (25. feb. 2015 kl. 14:19)
 103. Vedlikehold‏‎ (26. feb. 2015 kl. 08:55)
 104. Dynamisk systembeskrivelse av kontaktledningsanlegg‏‎ (3. mar. 2015 kl. 15:10)
 105. Ballastrensing‏‎ (17. mar. 2015 kl. 23:26)
 106. Sporets komponenter‏‎ (18. mar. 2015 kl. 07:55)
 107. Føringsveier og fundamenter‏‎ (14. apr. 2015 kl. 08:07)
 108. Støy og vibrasjoner‏‎ (30. jun. 2015 kl. 21:56)
 109. El 18 på Flåmsbana‏‎ (18. nov. 2015 kl. 22:55)
 110. Sikringsanlegg‏‎ (27. nov. 2015 kl. 12:30)
 111. Relébaserte sikringsanlegg‏‎ (27. nov. 2015 kl. 12:32)
 112. Generelt om relébaserte sikringsanlegg‏‎ (27. nov. 2015 kl. 12:33)
 113. Programvarebaserte sikringsanlegg‏‎ (30. nov. 2015 kl. 08:20)
 114. Bruk av autotransformatorer i banestrømforsyningen‏‎ (17. des. 2015 kl. 14:32)
 115. Hastighetsovervåkning‏‎ (4. apr. 2016 kl. 10:09)
 116. Underbygning/Setninger‏‎ (9. nov. 2016 kl. 13:33)
 117. Generell beskrivelse av banestrømforsyning‏‎ (8. des. 2016 kl. 11:54)
 118. Vedlikeholdsmetodikk‏‎ (17. jan. 2017 kl. 08:19)
 119. Sandkasse‏‎ (17. jan. 2017 kl. 09:07)
 120. Tunnel/Forundersøkelser‏‎ (20. jan. 2017 kl. 11:26)
 121. Underbygning/Frost‏‎ (24. apr. 2017 kl. 07:52)
 122. Vern i banestrømforsyningen‏‎ (4. mai 2017 kl. 13:12)
 123. Sporstoppere‏‎ (9. mai 2017 kl. 13:09)
 124. Lærebok L551‏‎ (28. aug. 2017 kl. 12:17)
 125. Tunnel/Utforming av tunnelprofiler‏‎ (29. aug. 2017 kl. 11:03)
 126. Elektrisk systembeskrivelse av kontaktledningsanlegg ver01 Vedlegg script‏‎ (21. sep. 2017 kl. 13:54)
 127. Strømforsyning av lavspentanlegg‏‎ (27. feb. 2018 kl. 11:03)
 128. Stabilitet i kraftsystemet‏‎ (8. mar. 2018 kl. 09:46)
 129. Forord‏‎ (25. jul. 2018 kl. 13:03)
 130. Nødventilasjonssystem‏‎ (5. aug. 2018 kl. 11:41)
 131. Banestrømforsyning‏‎ (3. okt. 2018 kl. 14:30)
 132. Sandkasse/Marina‏‎ (7. jan. 2019 kl. 15:43)
 133. Mekanisk systembeskrivelse av kontaktledningsanlegg‏‎ (30. jan. 2019 kl. 09:11)
 134. Fast spor‏‎ (31. jan. 2019 kl. 09:23)
 135. Sporets komponenter/Befestigelse‏‎ (1. feb. 2019 kl. 14:55)
 136. Sporets komponenter/Ballast‏‎ (1. feb. 2019 kl. 14:59)
 137. Sporets komponenter/Sviller‏‎ (5. feb. 2019 kl. 10:09)
 138. Underbygning/Banelegeme‏‎ (26. mar. 2019 kl. 09:32)
 139. Litteraturliste for kontaktledningsanlegg‏‎ (7. mai 2019 kl. 08:31)
 140. Kortslutningsstrømmer‏‎ (26. sep. 2019 kl. 06:48)
 141. Skjøter‏‎ (25. feb. 2020 kl. 22:17)
 142. ERTMS‏‎ (3. mar. 2020 kl. 12:30)
 143. Sporets trasé/Utfesting av linjen‏‎ (10. mar. 2020 kl. 11:28)
 144. Generell beskrivelse av kontaktledningsanlegg‏‎ (10. mar. 2020 kl. 12:25)
 145. Elektrisk systembeskrivelse av kontaktledningsanlegg‏‎ (10. mar. 2020 kl. 14:08)
 146. Underbygning/Stabilitet‏‎ (18. mar. 2020 kl. 07:46)
 147. Bygging av sporveksler‏‎ (18. mar. 2020 kl. 13:20)
 148. Aksialkrefter i helsveist spor‏‎ (30. mai 2020 kl. 10:10)
 149. Nøytralisering‏‎ (30. mai 2020 kl. 10:15)
 150. Sporets komponenter/Skinner‏‎ (30. sep. 2020 kl. 11:20)
 151. Gjerder‏‎ (30. sep. 2020 kl. 12:33)
 152. Det transeuropeiske jernbanesystemet‏‎ (2. okt. 2020 kl. 13:39)
 153. Sporets trasé/Hastighetsberegninger‏‎ (19. okt. 2020 kl. 12:33)
 154. Sporets trasé‏‎ (20. okt. 2020 kl. 12:02)
 155. Sporets trasé/hakonsside‏‎ (20. okt. 2020 kl. 12:33)
 156. Sandkasse/hakon‏‎ (20. okt. 2020 kl. 12:34)
 157. Forelesningsvideoer‏‎ (30. okt. 2020 kl. 07:09)
 158. Forelesningsvideoer for Teknisk regelverk‏‎ (30. okt. 2020 kl. 14:13)
 159. Matestasjoner i lastbegrensning‏‎ (3. nov. 2020 kl. 08:47)
 160. Widget:Test‏‎ (3. nov. 2020 kl. 12:18)
 161. Bruer/Laster‏‎ (5. nov. 2020 kl. 08:46)
 162. Kapasitet på jernbane‏‎ (6. nov. 2020 kl. 10:57)
 163. Forside‏‎ (10. des. 2020 kl. 12:07)
 164. Tunnel/Driving og stabilitetssikring‏‎ (18. des. 2020 kl. 12:04)
 165. Tunneler‏‎ (18. des. 2020 kl. 12:06)
 166. Repetisjonskurs for banemontører og -reparatører‏‎ (28. jan. 2021 kl. 09:09)
 167. Planoverganger‏‎ (4. feb. 2021 kl. 13:59)
 168. Parametre for flerledersystem‏‎ (23. feb. 2021 kl. 08:35)
 169. Tunnel/Vann- og frostsikring‏‎ (5. mar. 2021 kl. 11:37)
 170. Sporets trasé/Minste tverrsnitt og profiler‏‎ (8. mar. 2021 kl. 12:32)
 171. Elektrisk systembeskrivelse av kontaktledningsanlegg ver01‏‎ (11. mar. 2021 kl. 15:47)
 172. Returkrets og berøringsspenning‏‎ (19. mar. 2021 kl. 10:16)
 173. Kontaktledningsanlegg‏‎ (25. mar. 2021 kl. 15:46)
 174. Kondensatorbatterier‏‎ (8. apr. 2021 kl. 06:29)
 175. Standardisering av jernbanebruer‏‎ (14. apr. 2021 kl. 07:27)
 176. Sporets trasé/Sporgeometri‏‎ (15. apr. 2021 kl. 06:04)
 177. Veksel utregning‏‎ (16. apr. 2021 kl. 18:06)
 178. Sporets trasé/Sporvekslers geometri‏‎ (20. apr. 2021 kl. 06:45)
 179. Utledning kurveveksler‏‎ (20. apr. 2021 kl. 09:48)
 180. Spor/Tunnel/Tunnelsikkerhet‏‎ (10. mai 2021 kl. 08:19)
 181. Studentoppgaver:Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard‏‎ (10. mai 2021 kl. 10:16)
 182. Studentoppgaver:Hvordan kan en stor bedrift legge til rette for god onboarding innfasing av nye ansatte‏‎ (10. mai 2021 kl. 10:28)
 183. Studentoppgaver:Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad‏‎ (10. mai 2021 kl. 10:33)
 184. Studentoppgaver:Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095‏‎ (10. mai 2021 kl. 10:39)
 185. Studentoppgaver: Tunnelsikkerhet‏‎ (11. mai 2021 kl. 08:31)
 186. Studentoppgaver: Optimalisering av tunneltverrsnitt‏‎ (11. mai 2021 kl. 08:41)
 187. Studentoppgaver: Feltmålinger og numerisk simulering av forløp av lufttemperatur i jernbanetunneler‏‎ (11. mai 2021 kl. 08:53)
 188. Studentoppgave:Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden)‏‎ (11. mai 2021 kl. 12:55)
 189. Studentoppgave:Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder‏‎ (11. mai 2021 kl. 12:57)
 190. Teknisk linjeføring‏‎ (4. jun. 2021 kl. 11:15)
 191. Termisk dimensjonering av ledere‏‎ (4. jun. 2021 kl. 11:39)
 192. Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor‏‎ (7. jun. 2021 kl. 07:49)
 193. Studentoppgaver: Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid.‏‎ (7. jun. 2021 kl. 07:54)
 194. Studentoppgaver: Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor‏‎ (7. jun. 2021 kl. 10:57)
 195. Studentoppgaver:Spesifikasjon av ballast for Ofotbanen‏‎ (8. jun. 2021 kl. 12:51)
 196. Forelesningsvideoer for jernbanetekniske fag‏‎ (16. jul. 2021 kl. 11:09)
 197. Nedbrytningsmekanismer‏‎ (28. jul. 2021 kl. 08:35)
 198. Tilstandskontroll‏‎ (9. aug. 2021 kl. 10:50)
 199. Studentoppgaver: Tilrettelegging for redningsarbeid i jernbanetunneler med mobile løsninger.‏‎ (31. aug. 2021 kl. 06:32)
 200. Studentoppgaver: Tilrettelegging for redningsarbeid i jernbanetunneler med mobile løsninger‏‎ (7. sep. 2021 kl. 06:11)
 201. Studentoppgaver:Feltmålinger og numerisk simulering av forløp av lufttemperatur i jernbanetunneler‏‎ (7. sep. 2021 kl. 09:44)
 202. Studentoppgaver:Studie av fast installert brannventilasjonanlegg opp mot mobilt ventilasjonsanlegg‏‎ (14. sep. 2021 kl. 08:28)
 203. Sporjustering‏‎ (28. okt. 2021 kl. 08:30)
 204. Studentoppgaver‏‎ (8. nov. 2021 kl. 13:06)
 205. Sandkasse/Frank‏‎ (12. nov. 2021 kl. 07:55)
 206. Sandkasse hakon‏‎ (29. nov. 2021 kl. 12:40)

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)